PARTNEŘI A DÁRCI

Všem právnickým i fyzickým osobám, které nás podporují, velice děkujeme!

Jak nám můžete pomoci i Vy | uzavřením smlouvy o daru | uzavřením smlouvy o reklamě | peněžním darem na účet 9540060267/0100

Podporují nás

Krajský úřad Zlínského kraje

Město Rožnov pod Radhoštěm

Mikroregion Rožnovsko

Nadace člověk člověku

Nadační fond JT

Nadace O2

ON Semiconductor

APRI

SANHA

ČEPRO, a.s.