PARTNEŘI A DÁRCI

Všem právnickým i fyzickým osobám, které nás podporují, velice děkujeme!

Jak nám můžete pomoci i Vy | uzavřením smlouvy o daru | uzavřením smlouvy o reklamě | peněžním darem na účet 9540060267/0100

Podporují nás

Krajský úřad Zlínského kraje

Město Rožnov pod Radhoštěm     -     Mikroregion Rožnovsko

Nadace člověk člověku     -     Nadační fond JT      -      Nadace O2      -      ON Semiconductor     -      APRI      -      SANHA      -      ČEPRO, a.s.

Rožnovské pivní lázně     -     Dětské pohádkové lázně