KDO JSME


Organizace Rodina sv. Zdislavy byla založena v roce 1996 jako občanské sdružení fyzickými osobami. V současné době je jako zapsaný spolek v registraci L3396 u KS Ostrava.

Posláním Rodiny sv. Zdislavy, z.s. je doprovázet pěstounské rodiny formou konzultací, poradenstvím, vzděláváním a dalšími činnostmi, které vyplývají z Dohody o výkonu pěstounské péče.

Cílem naší práce je zlepšovat funkčnost a odolnost pěstounské rodiny a zvyšovat kvalitu života dětí vyrůstajících v náhradní rodině.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou pěstounské rodiny jako celek, to znamená pěstouni, partneři pěstounů, děti přijaté i vlastní a biologická rodina dítěte. Dále jsou naši cílovou skupinou zájemci a žadatelé o pěstounskou péči a širší veřejnost zajímající se o problematiku náhradní rodinné péče. 

Naším prvotním mottem bylo "vytvořit nový domov s mámou a tátou". 

Pěstounským rodinám, které vychovávají větší počet dětí (především sourozenecké skupiny), nabízíme k pronájmu naše 4 rodinné domy.  Postavený dům ještě nutně neznamená domov...  

...Domov vytváří teprve pěstouni, kteří se rozhodli darovat nejen svůj čas a schopnosti, ale hlavně lásku opuštěným dětem. 

Uzavírání dohod

Spolek Rodina sv. Zdislavy byl v roce 2013 Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem sociálních věcí, pověřen k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v následující činnosti:

| uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče dle § 47 b. zákona 359/1999 Sb.
| poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřena osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.

Rodina svaté Zdislavy 2018 - 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!