KDO JSME


Organizace Rodina sv. Zdislavy byla založena v roce 1996 jako občanské sdružení fyzickými osobami. V současné době je jako zapsaný spolek v registraci L3396 u KS Ostrava.

Uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče a doprovázíme pěstouny.

Posláním Rodiny sv. Zdislavy z. s. je zvyšování kvality života dětí vyrůstajících v náhradní rodině a zlepšení podmínek pěstounů pro výkon náhradní rodinné péče formou konzultací, poradenstvím, vzděláváním a dalšími činnostmi, vyplývajícími z uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče.

Cílem naší práce je zlepšovat funkčnost a odolnost pěstounské rodiny a kladně prožívanou identitu pěstounů i dětí. Při práci s biologickou rodinou hledat a využívat cesty k vzájemnému pochopení a usmíření konfliktů, je-li to možné pracovat na vytváření láskyplného vztahu mezi dítětem a biologickým rodičem. Zvýšit odbornost náhradních rodičů v péči o dítě. Nabízet bydlení pěstounům, kteří do své péče přijmou sourozeneckou skupinu. Propagovat a zvyšovat zájem o náhradní rodinnou péči, zejména o pěstounství prostřednictvím osvětové a vzdělávací činnosti.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou pěstounské rodiny jako celek, to znamená děti přijaté i vlastní, pěstouni, partneři pěstounů, dále zájemci a žadatelé o pěstounskou péči a veřejnost, zajímající se o problematiku náhradní rodinné péče. A také každé dítě, které se na nás obrátí s žádostí o pomoc.

Zásady naší činnosti:

Individuální přístup - Rodina sv. Zdislavy při své činnosti respektuje specifické potřeby svých klientů, které zohledňuje v jednání s nimi a pomáhá je naplňovat. Individuální přístup je jedna z důležitých dovedností pracovníků, která vede k naslouchání dítěti a zjišťuje jeho vlastní názor.

Právo a důstojnost - Rodina sv. Zdislavy dbá na soukromí a ochranu osobních údajů uživatelů služeb. Dodržuje etický kodex sociálních pracovníků, naplňuje standardy kvality a dbá na formaci pracovníků formou supervizí a v případě zájmu duchovního doprovázení.

Zásada odborného růstu pracovníků - podporujeme průběžné vzdělávání a odborný růst pracovníků i náhradních rodičů.

Respekt k duchovním hodnotám - každý z pracovníků spolku, pěstounů nebo dalších klientů má svůj žebříček hodnot. Mezi ně mohou patřit také duchovní potřeby a náboženské přesvědčení. Toto všichni uznávají a respektují.

Naším prvotním mottem bylo "vytvořit nový domov s mámou a tátou". 

Pěstounským rodinám, které vychovávají větší počet dětí (především sourozenecké skupiny), nabízíme k pronájmu naše 4 rodinné domy.  Postavený dům ještě nutně neznamená domov...  

...Domov vytváří teprve pěstouni, kteří se rozhodli darovat nejen svůj čas a schopnosti, ale hlavně lásku opuštěným dětem. 

Pověření k výkonu spod

Spolek Rodina sv. Zdislavy byl v roce 2013 Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem sociálních věcí, pověřen k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Aktuálně dle rozhodnutí ze dne 20 .6. 2022 jsme pověřeni k následujícím činnostem:

-uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče dle § 47 b. zákona 359/1999 Sb.

-poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřena osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.

-pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu

-vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

-poskytovat  fyzickým osobám vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče


Dohody o výkonu pěstounské péče

Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsme oprávněni uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče, a to na území správního obvodu Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Standardy kvality sociálně právní ochrany

Aktuální Standardy kvality jsou v kompletní a tištěné podobě k dispozici pracovníkům organizace v kanceláři a na vyžádání od klíčového pracovníka také klientům.

Rodina svaté Zdislavy 2018 - 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky